Szukaj

Suplementacja MNM promuje odmładzanie naczyń krwionośnych mózgu.


Naukowcy dostarczają dowodów genetycznych wskazujących, że suplementacja NMN promuje odmładzanie naczyń krwionośnych dostarczających składniki odżywcze do mózgu.


Wyobraź sobie, że w starszym wieku wychodzisz do samochodu i zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś kluczyków. Ubytki w pamięci, takie jak te, mogą wynikać z błędnej komunikacji i dysfunkcji neuronów i naczyń krwionośnych mózgu, które stanowią to, co neuronaukowcy nazywają jednostką nerwowo-naczyniową. Te mikroskopijne struktury funkcjonują w celu dystrybucji składników odżywczych do neuronów, a nieprawidłowe funkcjonowanie tych jednostek na przestrzeni lat prowadzi do chorób takich jak choroba Alzheimera i upośledzenie funkcji poznawczych.


W kwietniu tego roku zespół naukowców z Uniwersytetu w Oklahomie opublikował badania w GeroScience, gdzie odkryli, że suplementacja mononukleotydu nikotynamidu (NMN) odwróciła skutki starzenia się jednostek nerwowo-naczyniowych i przywróciła ścieżki komórkowe, zgodnie z profilami ekspresji genetycznej mózgów myszy. Suplementacja NMN może stać się potencjalną interwencją dla osób starszych w walce z pogorszeniem stanu zdrowia osób starszych spowodowanym dysfunkcją jednostek nerwowo-naczyniowych.


Suplementacja NMN zwiększa poziom cząsteczki zwanej dinukleotydem nikotynamidu adeniny (NAD+), która odgrywa kluczową rolę w regulacji długości życia, metabolizmie i zdrowiu na poziomie komórkowym. Poziom NAD+ obniża się wraz z wiekiem, a aktywacja białek zwanych sirtuiny jest zależna właśnie od tego poziomu. Badacze przyjrzeli się profilom aktywności genów, aby dowiedzieć się, czy zastrzyki NMN w starszych myszach aktywują geny związane z aktywacją sirtuin.


Mierząc aktywność genów, zwanych profilami ekspresji genów, zespół odkrył, że około 55% genów jednostek nerwowo-naczyniowych powróciło do młodzieńczego poziomu aktywności u starszych myszy po leczeniu NMN. Wyniki wykazały, że leczenie NMN odwraca agresywne zmiany w aktywności genowej jednostki nerwowo-naczyniowej.


Inne wyniki wykazały zmiany aktywności genowej w genach regulowanych sirtuinami, które w większości przypadków zostały odwrócone w wyniku leczenia NMN. Podczas gdy u ssaków istnieje siedem typów sirtuin, zespół naukowców skoncentrował się na jednym - SIRT1. Znaleźli dysregulację wrażliwych genów SIRT1 u starszych myszy, ale leczenie NMN odwróciło te efekty.


Poza zapewnieniem ochrony poprzez SIRT1, dane genetyczne badania wykazały również, że NMN odmłodził komórki odpowiedzialne za generowanie energii - mitochondrie u starszych myszy. Profil ekspresji genów związanych z mitochondriami u młodych i starszych myszy leczonych NMN były podobne, co sugerowało, że leczenie NMN odwróciło związaną z wiekiem dysregulację mitochondriów w jednostce neuronaczyniowej.


W poprzednich badaniach leczenie NMN zwiększyło przepływ krwi i poprawiło sprawność poznawczą.


Nowe dane genetyczne zebrane w obecnym badaniu wykazały, że NMN odwraca związane z wiekiem zmiany komórkowe w jednostce neuronaczyniowej, zwłaszcza zmianę aktywności genów związanych z sirtuinami i funkcją mitochondriów. Naukowcy wierzą, że obecne badania oraz wcześniejsze dowodzą, że leczenie NMN zapewnia przeciwstarzeniowe zmiany neuronaczyniowe. "Dodatkowe badania są uzasadnione w celu określenia skuteczności leczenia skojarzonego z NAD+ wzmacniaczami i związkami, które bezpośrednio aktywują SIRT1 i/lub hamują nadmierne wykorzystanie NAD+ do ochrony naczyniowej" - naukowcy stwierdzili w swoich badaniach w odniesieniu do wykorzystania innych cząsteczek wraz z NMN do promowania wyższych poziomów NAD+ i funkcjonowania jednostek naczyniowych.


Zauważyli oni, że stosowanie NMN w połączeniu z cząsteczkami takimi jak resweratrol, który okazał się mieć działanie ochronne na naczynia krwionośne u zwierząt, może potencjalnie wzmocnić ten korzystny wpływ na funkcjonowanie jednostek naczyniowych. Metoda ta może służyć jako ewentualna interwencja dla pacjentów, u których w przyszłości wystąpią zaburzenia funkcji poznawczych wynikające z dysfunkcji układu nerwowo-naczyniowego.


Źródło:

The Official Source for Nicotinamide Mononucleotide;

Kiss T, Nyúl-Tóth Á, Balasubramanian P, i in. Suplementacja mononukleotydu nikotynamidowego (NMN) wspomaga odmładzanie układu nerwowo-naczyniowego u myszy w starszym wieku: transkrypcyjny ślad aktywacji SIRT1, ochrona mitochondriów, działanie przeciwzapalne i antyapoptotyczne. Geroscience. 2020;42(2):527-546. doi:10.1007/s11357-020-00165-5

27 wyświetlenia
  • Facebook

©2019 SuplementyDiety.info | Wyłączny opiekun strony internetowej i projektów graficznych LiluFX